JOHANSON, M.; PEDASTE, M.; PASTAK, M.; TÄHT, K.; SÕRMUS, M.; JUKK, H. Matemaatikapädevuse hindamine Eesti e-tasemetöödega. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, v. 9, n. 2, p. 100-126, 1 Nov. 2021.