Koni, Ingrid, and Edgar Krull. 2013. “Õppetöö Planeerimise Oskuste Modelleerimine Ja küsimustiku väljatöötamine Planeerimistegevuse Uurimiseks”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 1 (November), 46-71. https://doi.org/10.12697/eha.2013.1.04.