Pedaste, Margus, Veronika Kalmus, and Katariina Vainonen. 2021. “Digipädevuse Dimensioonid Ja Nende Hindamine Põhikoolis”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education 9 (2), 212-43. https://doi.org/10.12697/eha.2021.9.2.09.