Leijen, Äli, Kullasepp, K. and Ots, A. (2013) “Õpetaja professionaalse rolli internaliseerimise hindamine õpetajakoolituse esmaõppe üliõpilaste hulgas”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 10, pp. 72-96. doi: 10.12697/eha.2013.1.05.