O’Neill, B. (2015) “Ökoloogilised vaatenurgad ja laste internetikasutus: sissevaade mikro- ja makrotasandi analüüsi”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 3(2), pp. 10-31. doi: 10.12697/eha.2015.3.2.02.