Okas, A., van der Schaaf, M. and Krull, E. (2016) “Õpetaja tegevus tunnis: õpilaste hinnangud ja nende kooskõla õpetajate arusaamadega”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(1), pp. 195-225. doi: 10.12697/eha.2016.4.1.07.