Saks, K., Leijen, Äli and Täht, K. (2016) “Inglise keele kui võõrkeele õppijate õpistrateegiad ja nende mõju õpitulemustele”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 4(1), pp. 279-308. doi: 10.12697/eha.2016.4.1.10.