Soll, M., Salvet, S. and Masso, A. (2014) “Õppekeele roll Eesti venekeelsete õpilaste etnokultuurilise identiteedi kujunemisel”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 2(2), pp. 200-236. doi: 10.12697/eha.2014.2.2.08.