Uiboleht, K. and Karm, M. (2020) “Seosed õppejõu õpetamisviisi ja üliõpilase õppimist toetavate ning takistavate tegurite vahel õppeaines”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(2), pp. 57-84. doi: 10.12697/eha.2020.8.2.03.