Jürisaar, K. and Siibak, A. (2020) “Õpetajate küberkiusamine ja võimalikud sekkumised koolis: õpilastepoolset küberkiusamist kogenud õpetajate vaade”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 8(2), pp. 192-218. doi: 10.12697/eha.2020.8.2.08.