Pedaste, M., Kalmus, V. and Vainonen, K. (2021) “Digipädevuse dimensioonid ja nende hindamine põhikoolis”, Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, 9(2), pp. 212-243. doi: 10.12697/eha.2021.9.2.09.