[1]
A. Okas, M. van der Schaaf, and E. Krull, “Õpetaja tegevus tunnis: õpilaste hinnangud ja nende kooskõla õpetajate arusaamadega”, EHA, vol. 4, no. 1, pp. 195-225, Apr. 2016.