[1]
K. Saks, Äli Leijen, and K. Täht, “Inglise keele kui võõrkeele õppijate õpistrateegiad ja nende mõju õpitulemustele”, EHA, vol. 4, no. 1, pp. 279-308, Apr. 2016.