Kivestu, T., Äli Leijen, and K. Steinbach. “Muusikaüliõpilaste Refleksiooni Toetamine Pilliõppes”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 2, no. 2, Nov. 2014, pp. 148-75, doi:10.12697/eha.2014.2.2.06.