Mikser, R., M. Veisson, M. Tuul, T. Õun, and K. Kööp. “Lasteaiaõpetajate Hinnangud Ja Selgitused Oma töö Raskuse Muutumisele: Professionaliseerumine Kui sümboolne Kapital”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 8, no. 1, May 2020, pp. 128-55, doi:10.12697/eha.2020.8.1.06.