Johanson, M., M. Pedaste, M. Pastak, K. Täht, M. Sõrmus, and H. Jukk. “Matemaatikapädevuse Hindamine Eesti E-tasemetöödega”. Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education, Vol. 9, no. 2, Nov. 2021, pp. 100-26, doi:10.12697/eha.2021.9.2.05.