1.
Uiboleht K, Karm M. Seosed õppejõu õpetamisviisi ja üliõpilase õppimist toetavate ning takistavate tegurite vahel õppeaines. EHA [Internet]. 2020Nov.1 [cited 2021Apr.14];8(2):57-4. Available from: http://ojs.utlib.ee/index.php/EHA/article/view/eha.2020.8.2.03