Announcements

Kutse kaastöö saatmiseks

2018-03-06

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumbrisse, mis ilmub 2019. aasta mais. Vabanumbri toimetajateks on Tallinna Ülikooli andragoogika professor Larissa Jõgi ja Tartu Ülikooli arengu- ja koolipsühholoogia lektor Anni Tamm.

Read more about Kutse kaastöö saatmiseks

Current Issue

Vol 5 No 2 (2017)
Published: 2017-10-28

Eessõna / Preface

View All Issues

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education eesmärk on kindlustada eestikeelse haridusteaduse kestvus, arendada omakeelset erialaterminoloogiat ning toetada kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti peadagoogikateadlaste järelkasvu. Ajakiri pakub eestikeelset avaldamisruumi haridus- ja piirneva valdkonna teadlastele. Oodatud on nii empiirilisi uuringuid tutvustavad kaastööd kui ka teoreetilised ülevaateartiklid. Lisaks tutvustatakse eesti keeles kaasaegseid, aktuaalsel teemal ja rahvusvaheliselt laia kõlapinda tekitanud artikleid haridusvaldkonnas tunnustatud välisautoritelt.

Ilmumissagedus on kaks numbrit aastas (mais ja novembris). Välja antakse nii vaba- kui ka erinumbreid, iga kolmas on vabanumber. Esiknumber ilmus 2013. a novembris.

ABOUT JOURNAL

The aims of the Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education are  to ensure sustainability of Estonian educational science, to develop terminology in the Estonian language and to support the growth of internationally established Estonian scientists. The journal welcomes both empirical research and review articles in the field of education and related areas. In addition, translated articles of international interest from acknowledged experts in the field will be published. 

The journal will be published twice a year (in May and November). Both free and special issues will be published, while every third is a free issue. The first issue launched in November, 2013.