Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga elektrooniline ajakiri (1.2. klassifikatsioon Eesti Teadusinfo Süsteemi järgi), mis avaldab eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses. Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös, Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena ning avaldatakse avatud publitseerimise platvormil OJS (Open Journal Systems). Ajakiri on indekseeritud andmebaasis Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education is a peer-reviewed  electronic journal with an international editorial board (1.2. classification according to Estonian Research Information System). It publishes scholarly articles in Estonian embodying original research in all areas of education. The journal uses Open Journal Systems (OJS) and will be published in collaboration with the University of Tartu and Tallinn University by the University of Tartu Press. The journal is indexed in the database Directory of Open Access Journals (DOAJ).


Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education eesmärk on kindlustada eestikeelse haridusteaduse kestvus, arendada omakeelset erialaterminoloogiat ning toetada kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti peadagoogikateadlaste järelkasvu. Ajakiri pakub eestikeelset avaldamisruumi haridus- ja piirneva valdkonna teadlastele. Oodatud on nii empiirilisi uuringuid tutvustavad kaastööd kui ka teoreetilised ülevaateartiklid. Lisaks tutvustatakse eesti keeles kaasaegseid, aktuaalsel teemal ja rahvusvaheliselt laia kõlapinda tekitanud artikleid haridusvaldkonnas tunnustatud välisautoritelt.

Ilmumissagedus on kaks numbrit aastas (mais ja novembris). Välja antakse nii vaba- kui ka erinumbreid, iga kolmas on vabanumber. Esiknumber ilmus 2013. a novembris.

ABOUT JOURNAL

The aims of the Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education are  to ensure sustainability of Estonian educational science, to develop terminology in the Estonian language and to support the growth of internationally established Estonian scientists. The journal welcomes both empirical research and review articles in the field of education and related areas. In addition, translated articles of international interest from acknowledged experts in the field will be published. 

The journal will be published twice a year (in May and November). Both free and special issues will be published, while every third is a free issue. The first issue launched in November, 2013.

Announcements

 

Kutse kaastöö saatmiseks

 

Austatud doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse "Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe arendamine" (kd 6, nr 2). Selle numbri toimetajad on Tallinna Ülikool haridusteaduste instituudi professor Eve Eisenschmidt, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi professor Urve Venesaar, Estonian Business School’i ärieetika keskuse juhataja, dotsent Mari Kooskora ning Tartu Ülikooli ettevõtluse- ja innovatsioonikeskuse peaspetsialist ja ettevõtluse õppetooli lektor Marge Täks. Erinumber ilmub 2018. aasta 1. novembril.

 
Posted: 2017-06-30 More...
 
More Announcements...

Vol 5, No 1 (2017)

Table of Contents

Eessõna / Preface

Miia Rannikmäe, Priit Reiska, Margus Pedaste
PDF
1-9

Artiklid / Articles

Joseph Krajcik, İbrahim Delen
PDF
10-34
Joseph Krajcik, İbrahim Delen
PDF
35-58
Miia Rannikmäe, Regina Soobard, Priit Reiska, Arne Rannikmäe, Jack Holbrook
PDF
59-98
Margus Pedaste, Olev Must, Äli Leijen, Mario Mäeots, Leo Siiman, Külli Kori, Liina Adov
PDF
99-129
Moonika Teppo, Helen Semilarski, Regina Soobard, Miia Rannikmäe
PDF
130-170
Inga Ploomipuu, Jack Holbrook
PDF
171-205
Aveliis Post, Helin Semilarski, Anne Laius
PDF
206-238
Külli Kori, Kadri Mardo
PDF
239-267
Imbi Henno, Liina Kollo, Rain Mikser
PDF
268-296

Raamatututvustus / Book review

Margus Pedaste
PDF
297-300