Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga elektrooniline ajakiri (1.2. klassifikatsioon Eesti Teadusinfo Süsteemi järgi), mis avaldab eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses. Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös, Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena ning avaldatakse avatud publitseerimise platvormil OJS (Open Journal Systems). Ajakiri on indekseeritud andmebaasides Directory of Open Access Journals (DOAJ) ja EBSCO Academic Search Complete.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education is a peer-reviewed  electronic journal with an international editorial board (1.2. classification according to Estonian Research Information System). It publishes scholarly articles in Estonian embodying original research in all areas of education. The journal uses Open Journal Systems (OJS) and will be published in collaboration with the University of Tartu and Tallinn University by the University of Tartu Press. The journal is indexed in the databases Directory of Open Access Journals (DOAJ) and EBSCO Academic Search Complete.


Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education eesmärk on kindlustada eestikeelse haridusteaduse kestvus, arendada omakeelset erialaterminoloogiat ning toetada kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti peadagoogikateadlaste järelkasvu. Ajakiri pakub eestikeelset avaldamisruumi haridus- ja piirneva valdkonna teadlastele. Oodatud on nii empiirilisi uuringuid tutvustavad kaastööd kui ka teoreetilised ülevaateartiklid. Lisaks tutvustatakse eesti keeles kaasaegseid, aktuaalsel teemal ja rahvusvaheliselt laia kõlapinda tekitanud artikleid haridusvaldkonnas tunnustatud välisautoritelt.

Ilmumissagedus on kaks numbrit aastas (mais ja novembris). Välja antakse nii vaba- kui ka erinumbreid, iga kolmas on vabanumber. Esiknumber ilmus 2013. a novembris.

ABOUT JOURNAL

The aims of the Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Estonian Journal of Education are  to ensure sustainability of Estonian educational science, to develop terminology in the Estonian language and to support the growth of internationally established Estonian scientists. The journal welcomes both empirical research and review articles in the field of education and related areas. In addition, translated articles of international interest from acknowledged experts in the field will be published. 

The journal will be published twice a year (in May and November). Both free and special issues will be published, while every third is a free issue. The first issue launched in November, 2013.

Announcements

 

Kutse kaastöö saatmiseks

 

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumbrisse, mis ilmub 2019. aasta mais. Vabanumbri toimetajateks on Tallinna Ülikooli andragoogika professor Larissa Jõgi ja Tartu Ülikooli arengu- ja koolipsühholoogia lektor Anni Tamm.

 
Posted: 2018-03-06 More...
 
More Announcements...

Vol 5, No 2 (2017)

Table of Contents

Eessõna / Preface

Merle Taimalu, Astra Schults, Kristi Vinter-Nemvalts
PDF
1-7

Artiklid / Articles

Michele Knobel
PDF
8-30
Michele Knobel
PDF
31-53
Evelyn Neudorf, Aino Ugaste, Maire Tuul, Rain Mikser
PDF
54-79
Meidi Sirk, Meril Ümarik, Krista Loogma, Katrin Niglas
PDF
80-105
Katrin Kello, Maaris Raudsepp
PDF
106-132
Kristi Kõiv
PDF
133-154
Kadri Kallip, Mati Heidmets
PDF
155-182
Krista Uibu, Helin Puksand
PDF
183-205
Kaija Kumpas-Lenk, Eve Eisenschmidt, Kirsti Rumma
PDF
206-228
Kaire Kollom, Kairit Tammets
PDF
229-256

Raamatututvustus / Book review

Marika Padrik
PDF
257-262
Jaan Kõrgesaar
PDF
263-269