(1)
Tagirdzhanova, G.; Kataeva, O.; Stepanhcikova, I. New Lichen Records from the Novgorod Region, Russia. FCE 2014, 51, 103-107.