(1)
ZduŇĄczyk, A.; Dziedzic, M.; Kukwa, M. The Lichen Genus Pertusaria in Poland II. Secondary Chemistry of P. Flavida. FCE 2012, 49, 77-81.