Tagirdzhanova, G., Kataeva, O., & Stepanhcikova, I. (2014). New lichen records from the Novgorod Region, Russia. Folia Cryptogamica Estonica, 51, 103-107. https://doi.org/10.12697/fce.2014.51.11