TAGIRDZHANOVA, G.; KATAEVA, O.; STEPANHCIKOVA, I. New lichen records from the Novgorod Region, Russia. Folia Cryptogamica Estonica, v. 51, p. 103-107, 10 jul. 2014.