MARTIN, J. Taimi Piin-Aaspõllu 03.09.1940–02.09.2012 in memoriam. Folia Cryptogamica Estonica, v. 49, p. 97-98, 1 out. 2012.