Tagirdzhanova, G., Kataeva, O. and Stepanhcikova, I. (2014) “New lichen records from the Novgorod Region, Russia”, Folia Cryptogamica Estonica, 51, pp. 103-107. doi: 10.12697/fce.2014.51.11.