[1]
G. Tagirdzhanova, O. Kataeva, and I. Stepanhcikova, “New lichen records from the Novgorod Region, Russia”, FCE, vol. 51, pp. 103-107, Jul. 2014.