Tarasova, V. N., A. V. Sonina, V. I. Androsova, and I. S. Stepanchikova. “The Lichens of Forest Rocky Communities of the Hill Muroigora (Arkhangelsk Region, Northwest Russia)”. Folia Cryptogamica Estonica, Vol. 53, Nov. 2016, pp. 111-2, doi:10.12697/fce.2016.53.13.