Tagirdzhanova, G., O. Kataeva, and I. Stepanhcikova. “New Lichen Records from the Novgorod Region, Russia”. Folia Cryptogamica Estonica, Vol. 51, July 2014, pp. 103-7, doi:10.12697/fce.2014.51.11.