[1]
Shengelia, R. 2018. Medea and Argonautics: Medicine, pharmacy, toxicology. Papers on Anthropology. 27, 1 (Jun. 2018), 55-63. DOI:https://doi.org/10.12697/poa.2018.27.1.06.