Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7 (2016): Käekirjad. The Scripts of Crafts. 12. sajandi lõpu Kukruse „memme“ rõivakangaste rekonstrueerimise lugu käsitöölise vaatenurgast / Reconstructing Fabrics Used in the Clothing of “Kukruse Woman” from the Late 12th Century: a Crafter’s Perspective Abstract   PDF
Astri Kaljus
 
Vol 6 (2015): Silmnähtav. The Manifest. Ühe peniku taasloomise lugu / Recreating a Penik (a Form of Head Decoration) Abstract   PDF
Maaja Kalle
 
Vol 6 (2015): Silmnähtav. The Manifest. Ühte kadunud tehnikat taastades: spiraaltorudest kaunistused rõivastel / Restoring a Lost Technique: Spiral Tube Decorations on Garments Abstract   PDF
Riina Rammo, Jaana Ratas
 
No 4 (2013): Lugusid Materjalidest. Stories about Materials Ülevaade Soome palkehituse ajaloost Abstract   PDF
Janne Jokelainen
 
Vol 5 (2014): Käegakatsutav. The Tangible Helmevöö – kas linnasakste poekaup või Eesti talunaiste käsitöö? / Beaded Belts – Store-bought Goods for Urban Aristocrats or Estonian Peasant Women’s Handicraft? Abstract   PDF
Ülli Kont
 
Vol 5 (2014): Käegakatsutav. The Tangible Henna: ühe kehamuutmistehnika lugu / Henna: The Story of One Body Transformation Technique Abstract   PDF
Katrin Alekand
 
Vol 7 (2016): Käekirjad. The Scripts of Crafts. Intervjuu: Rahvarõivaste komplekteerimise poliitiline kunst / Interview: The Political Art of the Assembly of Folk Costume Sets Abstract   PDF
Kersti Loite
 
Vol 5 (2014): Käegakatsutav. The Tangible Kasetohust punutud Eesti ala märsid: eripärad ja valmistamine / Estonian Birch-bark Satchels: Particularities and Weaving Techniques Abstract   PDF
Andres Rattasepp, Vladimir Jarõš
 
Vol 7 (2016): Käekirjad. The Scripts of Crafts. Kuusalu linik: tegumood ja kandmisviisid / Bridal Headscarves of Kuusalu Parish: Design and Use Abstract   PDF
Liis Burk
 
Vol 5 (2014): Käegakatsutav. The Tangible Lõimeripstehnikas põrandakatete kudumine Avinurmes 1950.–1970. aastatel kui piirkondlik pärandoskus / Production of Rep Weave Floor Coverings in Avinurme in the 1950s to the 1970s as a Regional Inherited Skill Abstract   PDF
Veinika Västrik
 
No 4 (2013): Lugusid Materjalidest. Stories about Materials Luu töötlemine lamba sääreluust vilepilli näitel Abstract   PDF
Monika Hint
 
No 4 (2013): Lugusid Materjalidest. Stories about Materials Maakivi ehitusmaterjalina: töötlemine ja kasutus Abstract   PDF
Alo Peebo, Madis Rennu
 
Vol 6 (2015): Silmnähtav. The Manifest. Mahu- ja kuluarvestus käsitöönduslikus palkehituses / Volume and Cost Accounting in Hand-crafted Log Building Abstract   PDF
Meinrad Rohner
 
Vol 7 (2016): Käekirjad. The Scripts of Crafts. Mõtteid teadmussiirdest traditsioonilise käsitöö valdkonnast / Reflections on Knowledge Transfer within Traditional Crafts Abstract   PDF
Gunnar Almevik
 
Vol 7 (2016): Käekirjad. The Scripts of Crafts. Metallniplispitsid Eesti rahvarõivastel / Metal Bobbin Lace on Estonian Folk Clothing Abstract   PDF
Angelika Nöps
 
Vol 7 (2016): Käekirjad. The Scripts of Crafts. Palkehitus: uurimise, taastamise ja arenguloo selgitamise vajadused Eestis ja maailmas / Relevance of Log Crib Research, Renovation and Development in Estonia and the World Abstract   PDF
Douglass C. Reed
 
Vol 6 (2015): Silmnähtav. The Manifest. Palkseina tihtimismaterjalide omadused / Properties of Log Wall Stuffings Abstract   PDF
Janne Jokelainen
 
Vol 6 (2015): Silmnähtav. The Manifest. Pihkva oblasti talupoegade kivihooned / The Stone Buildings of Pskov County Peasants Abstract   PDF
Viktor Lantsev
 
Vol 7 (2016): Käekirjad. The Scripts of Crafts. Rahvarõivas talupojakultuuri ühe ilmingu ning mõttemaailma kajastajana. Interpretatsioon Vändra kihelkonna näitel / National Costumes as one of the Manifestations and Reflections of the Frame of Mind of Peasant Culture: Interpretation Based on the Example of Vändra Parish Abstract   PDF
Inna Raud
 
No 4 (2013): Lugusid Materjalidest. Stories about Materials Silmuskudumise põhivõte - kas aadlidaamide graatsia või talutüdrukute kiirus? Abstract   PDF
Anu Pink
 
No 4 (2013): Lugusid Materjalidest. Stories about Materials Sissejuhatus Abstract   PDF
Priit-Kalev Parts, Madis Rennu, Kristi Jõeste
 
Vol 5 (2014): Käegakatsutav. The Tangible Sissejuhatus Abstract   PDF
Priit-Kalev Parts
 
Vol 6 (2015): Silmnähtav. The Manifest. Sissejuhatus Abstract   PDF
Priit-Kalev Parts, Sirpa Kokko, Madis Rennu, Kristi Jõeste, Eilve Manglus
 
Vol 7 (2016): Käekirjad. The Scripts of Crafts. Sissejuhatus / Introduction Abstract   PDF
Priit-Kalev Parts, Kristi Jõeste, Madis Rennu, Ave Matsin, Eilve Manglus
 
Vol 7 (2016): Käekirjad. The Scripts of Crafts. Sissejuhatus: Leivanumber Abstract   PDF
Kadri Tüür, Ave Matsin, Kristi Jõeste, Madis Rennu, Helen Kästik, Eilve Manglus
 
1 - 25 of 34 Items 1 2 > >>