[1]
Tverdostup, M. and Paas, T. 2016. The Gender Wage Gap in the Human Capital Framework: A Cross-Nordic Assessment Based on PIAAC. Sooline palgalõhe täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC tulemuste raamistikus: Eesti Põhjamaade võrdluses. Estonian Discussions on Economic Policy. 24, 2 (Oct. 2016). DOI:https://doi.org/10.15157/tpep.v24i2.13099.