(1)
Hennies, M.; Raudjärv, M. Finantsturgude Reguleerimine: Sissejuhatavaid Mõtteid Praegustest Probleemidest. TPEP 1, 21.