(1)
Raudjärv, M. Kolmkümmend Aastat Esimese Majanduspoliitika Teaduskonverentsi Toimumisest Eestis. TPEP 1, 22.