(1)
Tverdostup, M.; Paas, T. The Gender Wage Gap in the Human Capital Framework: A Cross-Nordic Assessment Based on PIAAC. Sooline Palgalõhe täiskasvanute Oskuste Uuringu PIAAC Tulemuste Raamistikus: Eesti Põhjamaade Võrdluses. TPEP 2016, 24.