(1)
Raudjärv, M. Prof. Sulev Mäeltsemehe Teaduspublikatsioonid. Scientific Publications of Prof. Sulev Mäeltsemees. TPEP 2017, 25.