(1)
Uukkivi, R.; Koppel, O. Võrguettevõtjate Majandusliku Regulatsiooni Tulemuslikkuse Mõõtmine: Eesti Avaliku Raudteeinfrastruktuuri näide. TPEP 2018, 26.