(1)
Sander, P.; Lukason, O.; Kask, K. Discount Rate for Government Projects: The Case of Government Real Estate in Estonia. Diskonteerimismäära Leidmine Riiklikele Investeerimisprojektidele Eesti Riigi Kinnisvara näitel. TPEP 1, 19.