(1)
Sõrg, M.; Ivanova, N. Roots of the Weaknesses of the Euro. Euro Nõrkuste Juured. TPEP 1, 19.