(1)
Raudjärv, M. Kahekümnendat Korda Majanduspoliitika Teaduskonverentsid Eestis. TPEP 1, 20.