(1)
Raudjärv, M. Kahekümnes Majanduspoliitika Teaduskonverents Värskas. TPEP 1, 20.