(1)
Lepik, A.; Varblane, U. How to Speak the Same Language With European Innovation-Policy in Terms of Living Labs? Kuidas Innovatsioonipoliitikas Eluslaborite (living Labs) Kontekstis Euroopaga Sama Keelt Rääkida?. TPEP 1, 18.