(1)
Roolaht, T. The Demand-Side Innovation Policies in the Context of Small EU Member Country. Nõudluspoolsed Innovatsioonipoliitikad Euroopa Liidu Väikese Liikmesriigi Kontekstis. TPEP 1, 18.