Hennies, M., & Raudjärv, M. (1). Riigivõlg ja võlakoormuse nihkumine põlvkonnalt põlvkonnale. Täiendavaid kaalutlusi: kas rahapoliitilised otsetehingud (’Outright Monetary Transactions’– OMT) on vastavuses EL lepinguga?. Estonian Discussions on Economic Policy, 21(2). https://doi.org/10.15157/tpep.v21i2.1231