Tverdostup, M., & Paas, T. (2016). The Gender Wage Gap in the Human Capital Framework: A Cross-Nordic Assessment Based on PIAAC. Sooline palgalõhe täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC tulemuste raamistikus: Eesti Põhjamaade võrdluses. Estonian Discussions on Economic Policy, 24(2). https://doi.org/10.15157/tpep.v24i2.13099