Sander, P., Lukason, O., & Kask, K. (1). Discount rate for government projects: the case of government real estate in Estonia. Diskonteerimismäära leidmine riiklikele investeerimisprojektidele Eesti riigi kinnisvara näitel. Estonian Discussions on Economic Policy, 19(1). https://doi.org/10.15157/tpep.v19i1.437