Lepik, A., & Varblane, U. (1). How to speak the same language with European innovation-policy in terms of living labs? Kuidas innovatsioonipoliitikas eluslaborite (living labs) kontekstis Euroopaga sama keelt rääkida?. Estonian Discussions on Economic Policy, 18. https://doi.org/10.15157/tpep.v18i0.881