RAUDJÄRV, M. Kolmkümmend aastat esimese majanduspoliitika teaduskonverentsi toimumisest Eestis. Estonian Discussions on Economic Policy, v. 22, n. 2, 11.