HENNIES, M.; RAUDJÄRV, M. Riigivõlg ja võlakoormuse nihkumine põlvkonnalt põlvkonnale. Täiendavaid kaalutlusi: kas rahapoliitilised otsetehingud (’Outright Monetary Transactions’– OMT) on vastavuses EL lepinguga?. Estonian Discussions on Economic Policy, v. 21, n. 2, 11.