TVERDOSTUP, M.; PAAS, T. The Gender Wage Gap in the Human Capital Framework: A Cross-Nordic Assessment Based on PIAAC. Sooline palgalõhe täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC tulemuste raamistikus: Eesti Põhjamaade võrdluses. Estonian Discussions on Economic Policy, v. 24, n. 2, 17 Oct. 2016.