SANDER, P.; LUKASON, O.; KASK, K. Discount rate for government projects: the case of government real estate in Estonia. Diskonteerimismäära leidmine riiklikele investeerimisprojektidele Eesti riigi kinnisvara näitel. Estonian Discussions on Economic Policy, v. 19, n. 1, 11.